خوشه گیر

دستگاه خوشه گیر به گونه ای ساخته شده است که دارای اوپراتوری آسان و سرویس سریع می باشد.
درام دستگاه دارای سوراخهای متعدد، جهت عبور حبه های انگور بوده و لبه سوراخها داری تورفتگی می باشد که باعث عدم بریدگی خوشه انگور میشود.
و در قسمت محور ضربه زن از پارویی استفاده شده است که ضربات ممتد و ملایمی را به میوه وارد میکند.
در قسمت خروجی محصول از خوشه گیر، کراشر دستگاه سوار شده است که بوسیله ۲ عدد الکتروگیربکس مجزا کار میکند و به نوعی طراحی شده است که قابلیت کارکردن با کراشر و بدون کراشر را دارد.

برای مشاهده تصاویر با اندازه اصلی روی تصاویر کلیک کنید