اجرای پایپینگ

  • ارائه امور مشاوره
  • اجرای طرح های تصفیه خانه
  • اجرای پروژه های پالایشگاهی

راه اندازی واحدهای صنعتی

  • خدمات مهندسی
  • خدمات تدارک ملزومات و تجهیز پروژه
  • خدمات اجرایی پروژه
مخازن استیل

ساخت ماشین آلات و مخازن

  • ارائه خدمات مهندسی و ساخت
  • طراحی تجهیزات با ظرفیتهای مختلف

تامین تجهیزات تاسیساتی

  • نمایندگی تامین محصولات MIT ترکیه