سیلوی دریافت انگور

سیلوی دریافت انگور و آلبالو تماما از جنس استیل ۳۰۴ ساخته شده و بوسیله پروفیل های استیل صنعتی مقاوم سازی میشود.
این دستگاه قابلیت ساخت در اندازه های مختلف باتوجه به محل نصب و چیدمان تجهیزات را دارد.
اسکروی انتقال محصول نیروی خود را از یک گیربکس قوی که قابلیت تنظیم دور آن فراهم است، میگیرد.
در قسمت خروجی درب پنوماتیکی تعبیه شده است که خروجی آن میتواند به یک یا دو دستگاه متصل گردد.

برای مشاهده تصاویر با اندازه اصلی روی تصاویر کلیک کنید